• Site Name: portal
  • Location: Portal Long-Term Desert Ecology Project, AZ
    • Lat:31.9385
    • Lon:-109.0823
    • Elev(m): 1330
ROI Name: SH_1000 (shrubs in FOV, gradual FOV shift)
gcc (green chromatic coordinate) timeseries plot
gcc timeseries figure

ROI Mask List ( 3 )

(Mask CSV file)