• Site Name: ntupinyongarden
  • Location: NTU Pinyon Common Garden, Crown Point, New Mexico
    • Lat:35.6867
    • Lon:-108.1471
    • Elev(m): 2055
ROI Name: SH_1000 (foregournd shrubs)
gcc (green chromatic coordinate) timeseries plot
gcc timeseries figure